Kỳ bí pho tượng nghìn năm tuổi ở Hải Phòng

Spread the love

 

 Làng Bảo Hà (xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) nổi tiếng vì pho tượng đặc biệt có tuổi đời gần 1000 tuổi được đăt tại miếu Bảo Hà, có thể tự đứng lên ngồi xuống như người thật.